• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Auteursrecht
Niemand mag zonder toestemming van Merel Veenendaal het werk van Mevrouw Aardbei verveelvoudigen en/of openbaar maken.

Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Mevrouw Aardbei zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen. 

Bezorgkosten
Mevrouw Aardbei brengt een bijdrage in verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt €3,95 per bestelling. Voor brievenbuspost geldt een lager bedrag naar gelang het gewicht van het pakket. Voor bestellingen boven de €75,- zijn de verzendkosten gratis. Voor landen buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. 

Bestelling en levertijd
Na ontvangst van het bestelformulier krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag binnen is, worden de bestelde artikelen op werkdagen voor 17:00 verzonden.  Mevrouw Aardbei gebruikt de opgegeven tekst van het bestelformulier en is niet verantwoordelijk voor daarin gemaakte fouten van klanten. Aan het niet tijdig doorgeven van veranderingen of eventueel herstel van deze fouten kunnen kosten verbonden zijn. Doorgaans bestaat dit uit het opnieuw betalen van de verzendkosten (LET OP, ook bij een order met gratis verzending bij aanvang).
Indien het pakket nog niet is geleverd, er artikelen beschadigd aankomen of als er artikelen uit het pakket missen, dient dit binnen 5 dagen vanaf aankomst van het pakket (volgens track & trace) gemeld te worden aan ons.

Retourneren
Als een artikel bij aankomst niet naar wens is, kun je het retour sturen. Zorg dat het pakket binnen 30 dagen na ontvangst bij ons retour is met het retourformulier. Zorg dat het oude label van het pakket is zodat de oude barcode niet gescand kan worden.
Het artikel moet ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd verzonden worden naar het adres dat op het retourformulier staat. De klant betaald zelf voor de retour-verzendkosten. Als Mevrouw Aardbei het artikel goed retour heeft ontvangen wordt het bedrag binnen 7 dagen teruggestort. 

Indien een klant een pakket niet afhaalt bij een afhaallocatie waardoor de bestelling retour komt bij ons, betaald de klant de verzend en retourkosten.

Mevrouw Aardbei behoudt zich voorts het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel is gebruikt, ten gevolge van gebruik is beschadigd, schade ten gevolge van onzorgvuldig verpakken van het product, of de goederen niet in de originele verpakking en verzenddoos retour zijn gezonden. Dit geldt tevens voor de situatie waarbij de artikelen te laat zijn geretourneerd.
Een uitzondering voor retouren zijn gepersonaliseerde artikelen en behang.

Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke aankopen. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.


Schade/defect
Mocht een artikel defect bij u aankomen, neem dan binnen 48 uur contact met ons op, stuur ons foto's van het product, de verpakking en de verzenddoos. Stuur het artikel niet aan ons retour. Wij zullen zorgen voor een passende oplossing.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Mevrouw Aardbei. 

Garantie
Mevrouw Aardbei staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.

Overmacht
Mevrouw Aardbei is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie.

Privacy
Mevrouw Aardbei geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Mevrouw Aardbei gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.

Promotionele doeleinden
De artikelen die bij Mevrouw Aardbei gekocht zijn mogen niet ongevraagd voor promotionele doeleinden gebruikt worden en daarna geretourneerd worden. Indien wij merken dat de klant onze artikelen hiervoor gebruikt en daarna retourneert, zullen wij de kosten die door ons gemaakt zijn in rekening brengen.
Mocht het zijn dat wij onverhoopt foto's van u gebruikt hebben op onze website, laat dit ons dan weten. Wij verwijderen de foto dan zo spoedig mogelijk.

Bedrijfsgegevens
E-mailadres: [email protected], KVKnummer: 32125376, BTW nummer: NL00190427B43

 

MEVROUW AARDBEI, gevestigd aan Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

[email protected]
https://www.mevrouwaardbei.nl

 

 

Privacy verklaring 
Merel Veenendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van MEVROUW AARDBEI Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
MEVROUW AARDBEI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MEVROUW AARDBEI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- MEVROUW AARDBEI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MEVROUW AARDBEI neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MEVROUW AARDBEI) tussen zit. MEVROUW AARDBEI gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Lightspeed

Persoonsgegevens bewaren
MEVROUW AARDBEI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
MEVROUW AARDBEI verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MEVROUW AARDBEI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MEVROUW AARDBEI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MEVROUW AARDBEI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MEVROUW AARDBEI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MEVROUW AARDBEI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

ODR clause - bij klachten

U heeft de mogelijkheid (en verplichting) om uw klacht eerst bij ons ([email protected]) in te dienen om te bekijken of u en Mevrouw Aardbei zelf tot een oplossing kunnen komen, voordat u de klacht bij het ODR-platform of de geschillencommissie aanmeldt. U kunt uw klacht indienen via het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr) in het geval we er samen niet uitkomen. 

© Mevrouw Aardbei 2023

Op dit moment ben je producten aan het kopen voor '' Sluiten